Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała z 2012 (cała miejscowość):

Zmiana część MPZP z 2017 (okolice cmentarza).