Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica

Pod adresem udostępnione zostało obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica, które obejmuje zmiany w naszej miejscowości. Treść proponowanych zmian znajduje się pod poniższym adresem.


28 czerwca 2023 0