Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica

28 czerwca 2023 Aktualności 0

Pod adresem udostępnione zostało obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica, które obejmuje zmiany w naszej miejscowości. Treść proponowanych zmian znajduje się pod poniższym adresem.